April 2012

Spolier about Stefan

30. april 2012 at 20:58 | Natalii |  TVD-Spoilers
Stefan znovu prožívá své emoce.
V další epizodě bude několik klíčových Stelena scén a jednu z nich přeruší náš oblíbený místní "darebák". V každém případě, je to velký krok pro šťastný pár. Podle Julie, je to on, kdo konečně řekne Eleně: "Je v pořádku, že něco cítíš. Řekla si mi o tom už mnohokrát a vždy jsem tě poslechl. Dovol mi, abych ti to teď vrátil."

Visitors 23.4. 2012 ~ 29.4. 2012

30. april 2012 at 20:26 | Natalii |  Visitors

Pondeli: 32
Utery: 34
Streda: 35
Ctvrtek: 35
Patek: 40
Sobota: 50
Nedele: 60

Celkem: 286
Moc děkujeme:)!

12 Spoilers from Hollywood Reporter

30. april 2012 at 19:49 | Natalii |  TVD-Spoilers
1. Bratský kompromis
V epizóde, ktorá bude odvysielaná o týždeň (3×21) uvidíte pekný moment medzi Stefanom a Damonom, ktorý nám ukáže, že aj keď obaja milujú rovnaké dievča, "môžu sa cez to preniesť". prezrádza Julie Plec (výkonná producentka). Ian Somerhalder (Damon) nám povedal len to, čo Julie. Bratia sa dohodnú na tom, že ten koho si Elena vyberie, ostáva v meste a druhý odíde.

2. Stefan znovu prežíva svoje emócie
V ďalšej epizóde bude niekoľko kľúčových Stelena scén a jednu z nich preruší náš obľúbený miestny "darebák". V každom prípade, je to veľký krok pre šťastný párik. Podľa Julie, je to on, kto konečne povie Elene: "Je v poriadku, že niečo cítiš. Hovorila si mi o tom už mnohokrát a vždy som ťa vypočul. Dovoľ mi, aby som ti to teraz vrátil."

3. Caroline má viacero nápadníkov
Ak by sa Caroline ocitla v takejto situácii (Klaus a Tyler súperia o jej priazeň) v prvej sérii, postavila by sa k tomu úplne inak ako teraz. Momentálne Caroline - ako uvidíte v ďalšej epizóde - zastáva svoj názor a popiera Klausov pokrok počas plesu, čo dosť vytáča Tylera.
"Ťažko bojuje, aby mala normálny stredoškolský vzťah so svojim priateľom." hovorí Candice Accola (Caroline). Michael Trevino (Tyler) dodáva, že Tyler "by mohol nejako zasiahnuť" proti Klausovi v budúco týždňovej epizóde 3×21.

4. Jednoduchšie časy
Finálová epizóda bude obsahovať pohľad do Eleninej minulosti, kedy bolo všetko oveľa jednoduchšie a bez upírov. Ale odhalíme jednu zaujímavú skutočnosť: "Niečo sa v tejto epizóde stane počas toho, ako bude Elena spomínať na časy, ktoré boli oveľa jednoduchšie, aspoň z toho nadprirodzeného hľadiska." hovorí Julie, ktorá stále tvrdí, že nehoda, pri ktorej zomreli Elenini rodičia bola normálnou nehodou. "Naozaj sa zameriame na niečo iné, čo sa vtedy stalo a o čom sme doteraz ani netušili a je to skôr emocionálneho rázu."

5. Pokroky
Aj keď Jeremy vykročil do tohto seriálu zlou nohou (problémy s drogami a iné), teraz, keď je späť v Mystic Falls, "Jeremy spraví veľký pokrok." Takže ak máte nejaké pochybnosti alebo dôvody domnievať sa, že mal nejaké bočné úmysly s tým, čo sa okolo neho deje (najmä pokiaľ ide o bozk Damona a Eleny), prestaňte o nich premýšľať - aspoň nateraz.

6. Damon má nového kamaráta na pohárik
Doktorka Fellová by sa mala ešte v 3. sérii objavovať a podľa Julie, čo je veľmi zábavné, by sa mohla stať Damonovou novou priateľkou, s ktorou si môže vypiť. Alebo snáď aj niečo viac?

7. Rebekin nový spojenec?
Na otázku, či Rebekah nájde niekoho, kto bude na jej strane, Julie odpovedala veľmi zdržanlivo a vraj sa možno niečo o tomto dozvieme vo finálovej epizóde.

8. Koniec seriálu
Julie prezradila, že ona a výkonný producent Kevin Williamson vymysleli koniec seriálu počas toho, ako písali 7.epizódu 2. série v nákupnom centre v Atlante. "Boli sme unavení, vystresovaní a rozprávali sme sa o posledných momentoch jednotlivých postáv v seriáli. Obaja sme sa rozplakali uprostred nákupného centra a mali sme pocit, že to tak má byť." Máte nejakú predstavu o poslednej seriálovej scéne?

9. Kto je vlastníkom domu Gilbertových?
Po epizóde 3.20 môže dôjsť k nejakým zmenám v dome Gilbertovcov - a všetko sa skomplikuje. Nemôžme vám povedať ako táto zmena nastane, ale niekto iný by mohol naplno vstúpiť do hry.

10. Nateraz v bezpečí
Teraz keď je Jeremy späť, ovplyvní ho prsteň tak ako Alarica?
"Možno áno a možno nie. "Určite však vieme, že Jeremy nezomrel a neožil až toľkokrát ako Alaric. Nemusí sa to prejaviť formou alter-ega." Julie tiež prezradila, že "prsteňmi sa ešte nejakú dobu budeme zaoberať."

11. Podarí sa nám dostať na vysokú školu?
Štvrtá séria "nás prevedie zvyškom maturitného ročníka na strednej škole. Rozhodnú sa o svojej budúcnosti…Ostanem alebo odídem?" Nevznikne v Mystic Falls aj univerzita?
"Nie, to sa nestane, aj keď by to bolo skvelé. Grams vyučoval na neďalekej univerzite a Jenna získala magisterský titul, takže tam niečo musí byť a pozrieme sa na to vo 4. sérii."

12. Matt a Elena - nie všetko je až také dokonalé
Finálová epizóda upriamuje pozornosť aj na nedokonalý vzťah Matta a Eleny: "Nahliadneme na to, aké to bolo, keď spolu Elena a Matt chodili, a že ich vzťah bol veľmi problémový. Napriek tomu, že spomína na ľahšie časy, aj vtedy mala nejaké problémy."
1. Bratrský kompromis
V epizodě, která bude odvysílána o týden (3 × 21) uvidíte pěkný moment mezi Stefanem a Damonem, který nám ukáže, že i když oba milují stejné dívka, "mohou se přes to přenést". prozrazuje Julie Plec (výkonná producentka). Ian Somerhalder (Damon) nám řekl jen to, co Julie. Bratři se dohodnou na tom, že ten koho si Elena vybere, zůstává ve městě a druhý odejde.

2. Stefan znovu prožívá své emoce
V další epizodě bude několik klíčových Stelena scén a jednu z nich přeruší náš oblíbený místní "darebák". V každém případě, je to velký krok pro šťastný párek. Podle Julie, je to on, kdo konečně řekne Eleně: "Je v pořádku, že něco cítíš. Říkala jsi mi o tom už mnohokrát a vždy jsem tě vyslyšel. Dovol mi, abych ti to teď vrátil. "

3. Caroline má několik nápadníků
Pokud by se Caroline ocitla v takové situaci (Klaus a Tyler soupeří o její přízeň) v první sérii, postavila by se k tomu úplně jinak než teď. Momentálně Caroline - jak uvidíte v další epizodě - zastává svůj názor a popírá Klausův pokrok během plesu, což dost vytáčí Tylera.
"Těžko bojuje, aby měla normální středoškolský vztah se svým přítelem." Říká Candice Accola (Caroline). Michael Trevino (Tyler) dodává, že Tyler "by mohl nějak zasáhnout" proti Klausovi v následujícím rozpočtovém týdenní epizodě 3 × 21.

4. Jednodušší časy
Finálová epizoda bude obsahovat pohled do Eleniným minulosti, kdy bylo všechno mnohem jednodušší a bez upírů. Ale odhalíme jednu zajímavou skutečnost: "Něco se v této epizodě stane během toho, jak bude Elena vzpomínat na časy, které byly mnohem jednodušší, alespoň z toho nadpřirozeného hlediska." Říká Julie, která stále tvrdí, že nehoda, při níž zemřeli Elenin rodiče byla normální nehodou. "Opravdu se zaměříme na něco jiného, ​​co se tehdy stalo ao čem jsme dosud ani netušili a je to spíše emocionálního rázu."

5. Pokroky
I když Jeremy vykročil do tohoto seriálu špatnou nohou (problémy s drogami a jiné), teď, když je zpět v Mystic Falls, "Jeremy udělá velký pokrok." Takže pokud máte nějaké pochybnosti nebo důvody domnívat se, že měl nějaké boční úmysly s tím , co se kolem něj děje (zejména pokud jde o polibek Damona a Eleny), přestaňte o nich přemýšlet - alespoň prozatím.

6. Damon má nového kamaráda na skleničku
Doktorka Fellová by se měla ještě v 3. sérii objevovat a podle Julie, což je velmi zábavné, by se mohla stát Damonovou novou přítelkyní, se kterou si může vypít. Nebo snad i něco víc?

7. Rebekin nový spojenec?
Na otázku, zda Rebekah najde někoho, kdo bude na její straně, Julie odpověděla velmi zdrženlivě a prý se možná něco o tomto dozvíme ve finálové epizodě.

8. Konec seriálu
Julie prozradila, že ona a výkonný producent Kevin Williamson vymysleli konec seriálu během toho, jak psali 7.epizódu 2. série v nákupním centru v Atlantě. "Byli jsme unavení, vystresovaní a povídali jsme se o posledních momentech jednotlivých postav v seriálu. Oba jsme se rozplakali uprostřed nákupního centra a měli jsme pocit, že to tak má být. "Máte nějakou představu o poslední seriálové scéně?

9. Kdo je vlastníkem domu Gilbertovým?
Po epizodě 3.20 může dojít k nějakým změnám v domě Gilbertovcov - a vše se zkomplikuje. Nemůžeme vám říct jak tato změna nastane, ale někdo jiný by mohl naplno vstoupit do hry.

10. Prozatím v bezpečí
Nyní když je Jeremy zpět, ovlivní ho prsten tak jako Alaric?"Možná ano a možná ne. "Určitě však víme, že Jeremy nezemřel a neožil až tolikrát jako Alaric. Nemusí se to projevit formou alter-ega. "Julie také prozradila, že" prsteny se ještě nějakou dobu budeme zabývat. "

11. Podaří se nám dostat na vysokou školu?
Čtvrtá série "nás provede zbytkem maturitního ročníku na střední škole. Rozhodnou se o své budoucnosti ... Zůstanu nebo odejdu? "Nevznikne v Mystic Falls i univerzita? "Ne, to se nestane, i když by to bylo skvělé. Grams vyučoval na nedaleké univerzitě a Jenna získala magisterský titul, takže tam něco musí být a podíváme se na to ve 4. sérii. "

12. Matt a Elena - ne všechno je až tak dokonalé
Finálová epizoda upozorňuje i na nedokonalý vztah Matta a Eleny: "Nahlédneme na to, jaké to bylo, když spolu Elena a Matt chodili, a že jejich vztah byl velmi problémový. Přestože vzpomíná na lehčí časy, i tehdy měla nějaké problémy. "

Nina has a dress fitting for Met Ball

30. april 2012 at 19:38 | Dainn |  ND-News & Informations
Mám pre vás ďalšiu skvelú správu týkajúcu sa Niny. Stylistka Niny - Ilari Urbinati - pridala na twitter opäť jeden skvelý status. Píše v ňom, že Nina bola na skúške šiat, ktoré sú pre ňu nachystané na Costume Institute Gala 'Met Ball', ktorý by sa mal uskutočniť na konci mája.

Som veľmi nadšená, že sa Nina zúčastní opäť nejakého podujatia, kde sa predvedie v plnej kráse. Som veľmi zvedavá na tie šaty, len dúfam, že nebudú znova čierne, ale že to bude niečo farebnejšie, aj keď Nine pristane všetko. Určite sa teším na fotky..
Mám pro vás další skvělou zprávu týkající se Niny. Stylistka Niny - Ilari Urbina - přidala na twitter opět jeden skvělý status. Píše v něm, že Nina byla na zkoušce šatů, které jsou pro ni nachystané na Costume Institute Gala 'Met Ball', který by se měl uskutečnit na konci května.

Jsem velmi nadšená, že se Nina zúčastní opět nějakého akce, kde se předvede v plné kráse. Jsem velmi zvědavá na ty šaty, jen doufám, že nebudou znovu černé, ale že to bude něco barevnější, i když Nine sluší všechno. Určitě se těším na fotky..

New On The Set Photo from 3x22 The Departed

30. april 2012 at 19:27 | Dainn |  Gallery Updates
Znova pribudla fotka do galérie seriálu The Vampire Diaries. Je to fotka z natáčania. Už podľa Nininho outfitu môžete vidieť, že je to z finálnej časti seriálu 3x22 The Departed. Nina sa vyfotila s jej dvoma fanúšičkami, čo od nej bolo milé..Znovu přibyla fotka do galerie seriálu The Vampire Diaries. Je to fotka z natáčení. Už podle Nininho outfitu můžete vidět, že je to z finální části seriálu 3x22 The Departed. Nina se vyfotila s jejími dvěma fanynkami, co od ní bylo milé..

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com
The Vampire Diaries - Season 3 - On The Set - On The Set - 3x22 The Departed - 1x + 1 new

Kristen Stewart to star in action film 'Cali'

30. april 2012 at 16:39 | Natalii |  KS-News & Informations
Po Snehulienke a lovci by na Kristen Stewart mal čakať nový projekt. Tentoraz by v ňom však nemala "len" hrať, ale mala by byť aj jednou z
producentov.

Snímka sa volá 'Cali,' a jedná sa o akčný film, ktorý budú produkovať Voltage Productions a New School Media.
Film je popísaný takto: Mya (Kristen Stewart) a Chris, hrdličky z dediny San Fernando, majú záľubu pre zlé rozhodnutia a nebezpečné správanie. Po predaji falošného šnupavého tabaku, pár odchádza za západu slnka s honosnú hotovosťou. Po pár rokoch, musí Mya "vstať z mŕtvych," aby zachránila mladšiu sestru, ktorú nechala v Cali, kde vtedy mladý pár bojoval s rozzlobenými obchodným partnermi, vraždiacim porno hviezdami, silnými veterinárnymi techniky, nezastaviteľným vraždiacim strojom v kovbojskom klobúku a ich problematickým vzťahom .
Ako už sme spomínala vyššie, Kristen, nielen, že si v tomto akčnom filme zahrá hlavnú úlohu Myi, ale tiež bude jeho producentkou! O Kristen sa zmienil aj Craig J. Flores, ďalší z producentov. "Kristen je talentovaná a dynamická herečka, s preverenou remízou na pokladni. Jej úloha v 'Cali' bude podráždená a sexy.
Po Sněhurce a lovci by na Kristen Stewart měl čekat nový projekt. Tentokrát by v něm však neměla "jenom" hrát,
ale měla by být i jednou z producentů.

Snímek se jmenuje 'Cali,' a jedná se o akční film, který budou produkovat Voltage Productions a New School Media.
Film je popsán takto: Mya (Kristen Stewart) a Chris, hrdličky z vesnice San Fernando, mají zálibu pro špatná rozhodnutí a nebezpečné chování. Po prodeji falešného šňupacího tabáku, pár odjíždí za západu slunce s honosnou hotovostí. Po pár letech, musí Mya "vstát z mrtvých," aby zachránila mladší sestru, kterou nechala v Cali, kde tehdy mladý pár bojoval s rozzlobenými obchodním partnery, vraždícími porno hvězdami, silnými veterinárními techniky, nezastavitelným vraždícím strojem v kovbojském klobouku a jejich problematickým vztahem.
Jak už jsme zmiňovala výše, Kristen, nejen, že si v tomto akčním filmu zahraje hlavní roli Myi, ale také bude j eho producentkou! O Kristen se zmínil i Craig J. Flores, další z producentů. "Kristen je talentovaná a dynamická herečka, s prověřenou remízou na pokladně. Její role v 'Cali' bude podrážděná a sexy.

Elle magazine interview with Kristen Stewart UK

30. april 2012 at 16:21 | Natalii |  KS-Interviews
PRACUJÚCE DIEVČA
V marci sme prezradili, že Kristen Stewart bude našou hviezdou na titulnej strane pre mesiac Jún: a Twitter sa zbláznil. Nasledujúci deň sme s ňou nafotili photoshoot a trochu sme ju spoznali. Teraz ste na rade Vy.
Tak čo poháňa Kristen vpred?

Kristen Stewart nie je mrzutá. Nie počas tohto rozhovoru. Je uzavretá, zdráha sa hovoriť alebo nahodiť bolestivý výraz. Nezdá sa, že by ju sužovali nervy, kvôli ktorým by bola nedočkavá. Neskrýva sa za svojimi vlasmi, ani pohľadom nehľadá východ. Kristen Stewart skrátka vôbec nie je taká, akou by podľa iných mala byť.

Táto Kristen je prekvapujúco, nuž, prekvapujúca: toto je 22 ročná žena, ktorej každučký účes, obľúbenú hudbu a obľúbenú značku tenisiek podrobne preskúmavajú milióny. Ak spomenie album, ktorý práve počúva, iTunes zaznamená nárast v sťahovaní.

Keď sme tweetovali z fotenia v Los Angeles, náš účet #KristenELLE sa stal najtrendovejšou témou na celom svete. Dôverné detaily o tom, čo má rada, čo nemá ada, čo neznáša a to, kam chodí sa považujú za verejné vlastníctvo a podľa toho sa s nimi aj nakladá. Toto všetko znamená, že pokiaľ ide o Kristen, dá sa Vám odpustiť, že si myslíte, že o nej viete všetko. No odmietla niečo prezradiť aj nám?
PRACUJÍCÍ DĚVČE
V březnu jsme prozradili, že Kristen Stewart bude naší hvězdou na titulní straně pro měsíc Červen: a Twitter se zbláznil. Následující den jsme s ní nafotili Photoshoot a trochu jsme ji poznali. Nyní jste na řadě Vy.
Tak co pohání Kristen vpřed?

Kristen Stewart není mrzutá. Ne během tohoto rozhovoru. Je uzavřena, zdráhá se mluvit nebo nahodit bolestivý výraz. Nezdá se, že by ji sužovaly nervy, kvůli kterým by byla nedočkavá. Neskrývá se za svými vlasy, ani pohledem nehledá východ. Kristen Stewart zkrátka vůbec není taková, jakou by podle jiných měla být.


Tato Kristen je překvapivě, nuže, překvapující: toto je 22 letá žena, jejíž každičký účes, oblíbenou hudbu a oblíbenou značku tenisek podrobně přezkoumávají miliony. Pokud vzpomene album, který právě poslouchá, iTunes zaznamená nárůst v stahování.


Když jsme tweetovali z focení v Los Angeles, náš účet # KristenELLE se stal najtrendovejšou tématem na celém světě. Důvěrné detaily o tom, co má ráda, co nemá ada, co nesnáší a to, kam chodí se považují za veřejné vlastnictví a podle toho se s nimi i nakládá. Toto vše znamená, že pokud jde o Kristen, dá se Vám odpustit, že si myslíte, že o ní víte všechno. No odmítla něco prozradit i nám?

P.O.T.D~30.4.2012

30. april 2012 at 11:42 | Natalii |  Photo Of The Day
3047510505_1_3_k4chnxgd_large

P.O.T.D~29.4.2012

29. april 2012 at 20:34 | Natalii |  Photo Of The Day
Aqtgk6vceaareyq_large

Nina will be screwed in Punk'd

29. april 2012 at 18:05 | Dainn |  ND-News & Informations
Ako poniektorí viete, tento rok sa začal nový ročník relácie Punk'd. Jedná sa o reláciu, v ktorej celebrity napália svojich kolegov. Obeťami sa stali hviezdy ako Miley Cyrus, Taylor Swift, Ian Harding alebo Dianna Agron. Teraz je rad na Ninu Dobrev!

1D Updates ‏ @1DAussieUpdates
One Direction napáli Ninu Dobrev, Ashley Benson a Britt Robertson.

Tento projekt je s najväčšou pravdepodobnosťou nachystaný na 17. mája. Ako si myslíte, že Ninu napália? Vyzerá to veľmi zábavne, aj keď je pravda, že by som v roli toho, kto Ninu napáli videla niekoho iného, ale je to vážne zaujímavé spojenie.

Pre tých, ktorí stále nevedia o čo sa jedná a chceli by vidieť malú ukážku, našla som na youtube krátke promo k tejto relácii, určite stojí za povšimnutie. ODKAZ
Jako někteří víte, letos začal nový ročník relace Punk'd. Jedná se o pořad, ve které celebrity napálí své kolegy. Oběťmi se staly hvězdy jako Miley Cyrus, Taylor Swift, Ian Harding nebo Dianna Agron. Nyní je řada na Ninu Dobrev!

1D Updates @ 1DAussieUpdates
One Direction napáli Ninu Dobrev, Ashley Benson a Britt Robertson.

Tento projekt je s největší pravděpodobností nachystán na 17. května. Jak si myslíte, že Ninu napálí? Vypadá to velmi zábavně, i když je pravda, že bych v roli toho, kdo Ninu vypálit viděla někoho jiného, ale je to vážně zajímavé spojení.

Pro ty, kteří stále nevědí o co se jedná a chtěli by vidět malou ukázku, našla jsem na youtube krátké promo k této relaci, určitě stojí za povšimnutí. ODKAZ


Ask us.

29. april 2012 at 17:55 | Natalii |  Site & Info
V tomto článku sa môžete opýtať ma Natalii a Dainn na rôzne otázky. Jenom prosíme všetkého s mierou:D! Žiadne sprosté a nevhodné otázky:) Až bude otázok viac, tak zverejníme článok, kde budú všetky otázky zodpovězeny. Jenom buďte prosím konkrétne na koho je otázka směrována. Buď na Natalii, Dainn alebo na obe;) Budeme sa tešiť na vaše otázky:)

Prosíme komentáre len k článku!!

V tomto článku se můžete zeptat mě Natalii a Dainn na různé otázky. Jenom prosíme všeho s mírou:D! Žádné sprosté a nevhodné otázky:) Až bude otázek více, tak zveřejníme článek, kde budou všechny otázky zodpovězeny. Jenom buďte prosím konkrétní na koho je otázka směrována. Buď na Natalii, Dainn nebo na obě;) Budeme se těšit na vaše otázky:)

Prosíme komentáře jenom ke článku!!


Kristen is First on the List "Best-Dressed Women of year 2012" by Galmour

28. april 2012 at 18:47 | Dainn |  KS-News & Informations
Kristen je veľmi známa svojim rockovejším štýlom na verejných vystúpeniach, ale v poslednej dobe začala ukazovať aj svoju elegantnejšiu stránku. Aj preto si ju Glamour vybral za najlepšie obliekanú ženu roka 2012, ktorá sa stane módnou ikonou na dlhé roky. Nižšie nájdete preklad toho, čo o nej Galmour napísal.

"Či sa objaví na červenom koberci s výtvorom od Monique Lhuilier alebo len vo svetríku a džínoch, Kristen vždy vyzerá úžasne. Jej vývoj od dospievajúcej teenagerky po kráľovnú Twilightu zaručil to, že sa stala módnou ikonou pre mnoho ľudí."
Kristen je velmi známá svým rockovější stylem na veřejných vystoupeních, ale v poslední době začala ukazovat i svou elegantnější stránku. I proto si ji Glamour vybral za nejlepší oblékala ženu roku 2012, která se stane módní ikonou na dlouhé roky. Níže najdete překlad toho, co o ní Galmour napsal.

"Ať se objeví na červeném koberci s výtvorem od Monique Lhuilier nebo jen ve svetříku a džínách, Kristen vždy vypadá úžasně. Její vývoj od dospívající teenagerky po královnu Twilightu zaručil to, že se stala módní ikonou pro mnoho lidí."

Nina Dobrev Appears in The Late Night with Conan O’Brien

28. april 2012 at 18:19 | Dainn |  ND-News & Informations
Ako už podľa názvu môžete zistiť, mám pre vás skvelú novinu. Nina Dobrev sa objaví vo večernej talkshow. Presnejšie v Late Night with Conan O'Brien. Bude to už čoskoro, 9. mája. Áno, je to presne deň pred tým ako sa v Amerike odvysiela posledná, finálna časť tretej série The Vampire Diaries.

Vzhľadom na to, že táto talkshow trvá dlhšiu dobu, Nina poskytne aj dlhší rozhovor, na ktorý sa nesmierne teším. Len dúfam, že toho veľa neprezradí, pretože to bude veľmi napínavé finále a ja chcem byť proste prekvapená ako sa to skončí, koho si vyberie a podobne. Toto bude Ninina prvá návšteva v tomto programe.
Jak už podle názvu můžete zjistit, mám pro vás skvělou novinu. Nina Dobrev se objeví ve večerní talkshow. Přesněji v Late Night with Conan O'Brien. Bude to už brzy, 9. května. Ano, je to přesně den před tím než se v Americe odvysílá poslední, finální část třetí série The Vampire Diaries.

Vzhledem k tomu, že tato talkshow trvá delší dobu, Nina poskytne i delší rozhovor, na který se nesmírně těším. Jen doufám, že toho moc neprozradí, protože to bude velmi napínavé finále a já chci být prostě překvapená jak to skončí, koho si vybere a podobně. Toto bude Ninina první návštěva v tomto programu.

On The Set photo from 3x20 Do Not Go Gentle

28. april 2012 at 18:03 | Dainn |  Gallery Updates
Mám taký dojem, že sa nezaobíde deň bez toho, aby nepribudli nové fotky, ale to je len dobre. Dnes sa objavilo znova viac noviniek a pridám čosi aj o Kristen. Objavila sa jedna prekrásna fotka z natáčania aktuálnej časti seriálu The Vampire Diaries. Táto fotka mi hrozne pripomína jednu fotografiu, taktiež z natáčania no štrnástej časti. Tiež sa tam vyfotilo herecké obsadenie, aj keď tu pár postáv chýba. A kto to videl, vie prečo..Mám takový dojem, že se neobejde den aniž nepřibyly nové fotky, ale to je jen dobře. Dnes se objevilo znovu více novinek a přidám cosi i o Kristen. Objevila se jedna překrásná fotka z natáčení aktuální části seriálu The Vampire Diaries. Tato fotka mi hrozně připomíná jednu fotografii, také z natáčení no čtrnácté části. Také se tam vyfotili herecké obsazení, i když zde pár postav chybí. A kdo to viděl, ví proč..

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com
The Vampire Diaries - Season 3 - On The Set - On The Set - 3x20 Do Not Go Gentle - 1x