TVD - Synopsis - 3.season

3x22 The Departed - Synopsis

19. april 2012 at 14:47 | Dainn
TAJOMNÝ HRDINA - Jeremy, rozhodnutý chrániť svoju sestru urobí zásadné rozhodnutie, ktoré zmení všetko. V tvrdej realite súčasnej situácie Elena túži po jednoduchších časoch, keď jej rodičia Grayson a Miranda a taktiež jej teta Jenna boli nažive a jej nejväčšou starosťou bol vzťah s Mattom. Stefan a Damon idú na misiu do Mystic Falls, ale čoskoro sa Elena rozhodne, že potrebuje jedného z nich. Caroline a Tyler sa stretávajú s rozhodnutím meniace ich životy. Nakoniec má Bonnie tajnú dohodu, ktorá má srdcervúce následky.TAJEMNÝ HRDINA - Jeremy, rozhodnutý chránit svou sestru udělá zásadní rozhodnutí, které změní všechno. V tvrdé realitě současné situace Elena touží po jednodušších dobách, kdy její rodiče Grayson a Miranda a také její teta Jenna byly naživu a její největší starostí byl vztah s Mattem. Stefan a Damon jdou na misi do Mystic Falls, ale brzy se Elena rozhodne, že potřebuje jednoho z nich. Caroline a Tyler se setkávají s rozhodnutím měnící jejich životy. Nakonec má Bonnie tajnou dohodu, která má srdcervoucí následky.

3x21 Before Sunset - Synopsis

18. april 2012 at 16:38 | Dainn
DEŇ BEZ UPÍRA - Klaus pracuje na svojom zámere opustiť mesto spolu s Elenou, ale narazí na odpor od nového, prekvapivého nepriateľa. Bonnie vyzýva Abby, aby jej pomohla so zložitým kúzlom. Keď sa veci vymknú kontrole, Elena je rozhodnutá ochrániť Caroline, Damon a Stefan získajú pomoc od Tylera, zatiaľ čo Bonnie a Jeremy sa vystavia desivému riziku, aby sa uistili, že jej kúzlo funguje. Damon a Stefan majú prekvapivo úprimný rozhovor o budúcnosti.DEN BEZ UPÍRA - Klaus pracuje na svém záměru opustit město spolu s Elenou, ale narazí na odpor od nového, překvapivého nepřítele. Bonnie vyzývá Abby, aby jí pomohla se složitým kouzlem. Když se věci vymknou kontrole, Elena je rozhodnuta ochránit Caroline, Damon a Stefan získají pomoc od Tylera, zatímco Bonnie a Jeremy se vystaví děsivému riziku, aby se ujistili, že její kouzlo funguje. Damon a Stefan mají překvapivě upřímný rozhovor o budoucnosti.

3x20 Don't Go Gentle - Synopsis

18. april 2012 at 16:36 | Dainn
ČO SVET PONÚKA - Alaric (Matt Davis) nachádza nečakaného spojenca, ktorý ho navedie na jeho novú nebezpečnú cestu, zatiaľ čo Damon (Ian Somerhalder) a Meredith (hosťujúci hviezda Torrey Devitto) sa snaží prísť na to, aký by mal byť ich ďalší krok. Bonnie (Kat Graham) pozýva Jamieho (hosťujúci hviezda Robert Ri'chard), či by s ňou nešiel na školský ples 20. rokov a Elena sa, na Carolinin (Candice Accola) návrh, pýta Stefana, či by nebol jej doprovodom. Caroline je príjemne prekvapená, keď sa Tyler (Michael Trevino) ukáže na plese, aby jej pošliapal nohy, ale Klaus (Joseph Morgan) robí čo môže, aby sa medzi nich dostal. Ples naberá smrteľný obrat, keď si Damon a Stefan uvedomí, že potrebujú pomoc Matta (Zach Roerig), Jeremyho (Steven R. McQueen) a najmä Bonnie, aby zvrátili kúzlo, ktoré by mohlo byť pre všetkých zničujúce.CO SVĚT NABÍZÍ - Alaric ( Matt Davis) nachází nečekaného spojence, který ho navede na jeho novou nebezpečnou cestu, zatímco Damon (Ian Somerhalder) a Meredith (hostující hvězda Torrey Devitto) se snaží přijít na to, jaký by měl být jejich další krok. Bonnie (Kat Graham) zve Jamieho (hostující hvězda Robert Ri'chard), jestli by s ní nešel na školní ples 20. let a Elena se, na Carolinin (Candice Accola) návrh, ptá Stefana, jestli by nebyl jejím doprovodem. Caroline je příjemně překvapená, když se Tyler ( Michael Trevino) ukáže na plese, aby jí pošlapal nohy, ale Klaus (Joseph Morgan) dělá co může, aby se mězi ně dostal. Ples nabírá smrtelný obrat, když si Damon a Stefan uvědomí, že potřebují pomoc Matta (Zach Roerig), Jeremyho (Steven R. McQueen) a zejména Bonnie, aby zvrátili kouzlo, které by mohlo být pro všechny zničující.

3x19 Heart of Darkness - Synopsis

18. april 2012 at 16:34 | Dainn
TYLER SA VRACIA DO MYSTIC FALLS - Elena a Damon sa spoločne vydajú do Denveru, aby sa uistili, že je Jeremy v bezpečí, a aby zistili, či im jeho zvláštne schopnosti môžu pomôcť odhaliť informácie o starobylej upírie línii, ktoré potrebujú. Netrvá im moc dlho zistiť, že sa Jeremy stýka so zlými ľuďmi. Stefan aj Klaus sú schopní ísť do extrémov pri hľadaní chýbajúce zbrane. Caroline je nadšená, keď sa Tyler vráti do mesta, ale Tyler čoskoro pojme podozrenie, že sa medzi Caroline a Klausom niečo deje. Matt má plné ruky práce so zamestnávaním Rebeky na nadchádzajúcom školskom plese s témou dvadsiatych rokov ...TYLER SE VRACÍ DO MYSTIC FALLS - Elena a Damon se společně vydají do Denveru, aby se ujistili, že je Jeremy v bezpečí, a aby zjistili, jestli jim jeho zvláštní schopnosti mohou pomoci odhalit informace o starobylé upíří linii, které potřebují. Netrvá jim moc dlouho zjistit, že se Jeremy stýká se špatnými lidmi. Stefan i Klaus jsou schopni jít do extrémů při hledání chybějící zbraně. Caroline je nadšená, když se Tyler vrátí do města, ale Tyler brzy pojme podezření, že se mezi Caroline a Klausem něco děje. Matt má plné ruce práce se zaměstnáváním Rebeky na nadcházejícím školním plese s tématem dvacátých let...

3x18 Murder of One - Synopsis

18. april 2012 at 16:33 | Dainn
ZÁCHRANCA PREKLIATYCH A ZATRATENÝCH - Damon a Stefan sa zameriavajú na nový projekt, ktorý ich privedie ešte bližšie k zničeniu Klausa, a rýchlo zasvätí Elenu, Caroline a Matta do tohto plánu. Potom, čo Klaus vyhráža niekomu, koho má rada, nemá Bonnie na výber a musí pracovať na kúzlu, ktoré Klaus potrebuje. Medzitým nájdu Klaus s Rebekah skvelú motiváciu pre presvedčenie Finna, aby s nimi spolupracoval, ale Rebekah je viac zaujatá svojím brutálnym plánom, ako sa pomstiť Damonovi. Citový zmätok vedie Stefana k nebezpečnému stretnutiu s Klausom a neskôr ik srcervoucí chvíľu s Elenou.ZACHRÁNCE PROKLETÝCH A ZATRACENÝCH - Damon a Stefan se zaměřují na nový projekt, který je přivede ještě blíže ke zničení Klause, a rychle zasvětí Elenu, Caroline a Matta do tohoto plánu. Poté, co Klaus vyhrožuje někomu, koho má ráda, nemá Bonnie na výběr a musí pracovat na kouzlu, které Klaus potřebuje. Mezitím najdou Klaus s Rebekah skvělou motivaci pro přesvědčení Finna, aby s nimi spolupracoval, ale Rebekah je více zaujatá svým brutálním plánem, jak se pomstít Damonovi. Citový zmatek vede Stefana k nebezpečnému střetnutí s Klausem a později i k srcervoucí chvíli s Elenou.

3x17 Break on Through - Synopsis

18. april 2012 at 16:27 | Dainn
RODINNÁ HISTÓRIA - Storočie po ich prvom stretnutí sa Damon a Sage znovu stretnú na slávnosti obnovenia mosta Wicker Bridge. Damon je prekvapený, keď zistí dôvod, prečo sa Sage vrátila a potešený, keď vymyslí neobvyklú metódu, ktorá by mu pomohla zistiť, čo má Rebekah v pláne. Abby sa ťažko prispôsobuje novej realite, napriek Bonniiným a Carolininým snahám pomoct. Keď Damon informuje Elenu o Stefanových vnútorných bojoch, obracia sa na Stefana, aby jej pomohol zachrániť priateľa v nebezpečenstve, a dúfa, že sa tak Stefanovi vráti jeho ľudskosť. Nakoniec Damon objavia novú tajnú zbraň a povie o nej Stefanovi.RODINNÉ HISTORIE - Století po jejich prvním setkání se Damon a Sage znovu potkají na slavnosti obnovení mostu Wickery Bridge. Damon je překvapen, když zjistí důvod, proč se Sage vrátila a potěšen, když vymyslí neobvyklou metodu, která by mu pomohla zjistit, co má Rebekah v plánu. Abby se těžko přizpůsobuje nové realitě, navzdory Bonniiným a Carolininým snahám pomoct. Když Damon informuje Elenu o Stefanových vnitřních bojích, obrací se na Stefana, aby jí pomohl zachránit přítele v nebezpečí, a doufá, že se tak Stefanovi vrátí jeho lidskost. Nakonec Damon objeví novou tajnou zbraň a poví o ní Stefanovi.

3x16 1912 - Synopsis

18. april 2012 at 16:26 | Dainn
ZÁHADY VRAŽD SA PREHLBUJE - Terajšie vraždy v Mystic Falls pripomenú Damonovi podobné kriminálne hýrenie pred sto rokmi. Vo flashbackoch do roku 1912 si Damon pripomenie krásnu upírku Sage, ktorá mu ukázala úplne nový spôsob existencie. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby nezasahoval do jej pátrania, ale Damon je presvedčený, že ide po zlej stope. Elena a Matt sa uchýli k vlámaniu pri hľadaní dôkazu, ktorý by dosvedčil, že doktorka Fellová je vrah. Z dôvodov, ktoré pozná len ona sama, sa Rebekah začne zaujímať o pátraní po jednom z najstarších mestských medzníkov. Nakoniec Elena dôjde k pochopeniu smeru, ktorý jej život nabral a Damon urobí emocionálne priznanie Stefanovi.ZÁHADA VRAŽD SE PROHLUBUJE - Nynější vraždy v Mystic Falls připomenou Damonovi podobné kriminální hýření před sto lety. Ve flashbacích do roku 1912 si Damon připomene krásnou upírku Sage, která mu ukázala úplně nový způsob existence. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby nezasahoval do jejího pátrání, ale Damon je přesvědčen, že jde po špatné stopě. Elena a Matt se uchýlí k vloupání při hledání důkazu, který by dosvědčil, že doktorka Fellová je vrah. Z důvodů, které zná jen ona sama, se Rebekah začne zajímat o pátrání po jednom z nejstarších městských mezníků. Nakonec Elena dojde k pochopení směru, který její život nabral a Damon učiní emocionální přiznání Stefanovi.

3x15 All My Children - Synopsis

18. april 2012 at 16:24 | Dainn
HOD MINCOU - Po tom, čo začne svoj ​​deň zistením o Damonovej nedávnej netaktnosti, je Elena frustrovaná, keď zistí, že žiadny z ich priateľov s ňou nesúhlasí v tom, ako by sa mali zachovať na vnútornom súboj síl Pôvodnej rodiny. Znovu dohnaný osudom Bennettových čarodejníc, Bonnie a Abby zistí, že hrajú úlohu v rituále pre upokojenie duchov prírody. Keď dá Elijah Damonovi a Stefanovi ultimátum, ktoré stavia Elenu do nebezpečenstva, obráti sa na Alaricka a Meredith o pomoc s plánom, ktorý ich vedie k strašnej voľbe. Candice Accola tiež účinkuje.HOD MINCÍ - Po tom, co začne svůj den zjištěním o Damonově nedávné netaktnosti, je Elena frustrovaná, když zjistí, že žádný z jejich přátel s ní nesouhlasí v tom, jak by se měli zachovat na vnitřní souboj sil Původní rodiny. Znovu dohnány osudem Bennettových čarodějek, Bonnie a Abby zjistí, že hrají roli v rituálu pro uklidnění duchů přírody. Když dá Elijah Damonovi a Stefanovi ultimátum, které staví Elenu do nebezpečí, obrátí se na Alaricka a Meredith o pomoc s plánem, který je vede ke strašlivé volbě. Candice Accola také účinkuje.

3x14 Dangerous Liaisons - Synopsis

18. april 2012 at 16:22 | Dainn
NEJAKÝ KÚZELNÝ VEČER - Elena je prekvapená pozvaním na spoločenský ples, a keď Damon a Stefan počuje, že sa párty organizuje v Klausovej novo zrenovovanom sídle, obaja trvajú na tom, že pôjdu s ňou. Caroline a Matt tiež dostanú pozvanie na ples od neočakávaných obdivovateľov. Na tomto elegantnom večierku sa Elena dozvie o hrozivom plánu, ktorý by mohol viesť k mnohým úmrtiam a musí sa rozhodnúť, komu sa má s novými informáciami zveriť. Caroline objavia stránku Klausa, o ktorej by nikto ani netušil, že ju má. Nakoniec po večeri plnom násilia a zmarených nádejí, Damon objaví nový spôsob, ako sa s tým vysporiadať.NĚJAKÝ KOUZELNÝ VEČER - Elena je překvapena pozváním na společenský ples, a když Damon a Stefan uslyší, že se párty pořádá v Klausově nově zrenovovaném sídle, oba trvají na tom, že půjdou s ní. Caroline a Matt také dostanou pozvání na ples od neočekávaných obdivovatelů. Na tomto elegantním večírku se Elena dozví o hrozivém plánu, který by mohl vést k mnoha úmrtím a musí se rozhodnout, komu se má s novými informacemi svěřit. Caroline objeví stránku Klause, o které by nikdo ani netušil, že ji má. Nakonec po večeru plném násilí a zmařených nadějí, Damon objeví nový způsob, jak se s tím vypořádat.

3x13 Bringing Out The Dead - Synopsis

18. april 2012 at 16:19 | Dainn
RODINNÁ VEČERA - šerifka Forbesová odovzdá Alarickovi a Elene pár znepokojujúcich informácií o zbrani, použitej v nedávnej vražde. Vo stupňujúcej sa snahe bratov Salvatore zabiť Klausa, sa Stefan obráti na Bonnie a Abby, zatiaľ čo Damon sa snaží získať starého známeho, aby mu pomohol vo vytvorení jeho komplikovaného plánu. Klaus vo svojom vlastnom pláne usporiada zvláštne večeru, kde odhalia ďalší príbeh z krutej minulosti svojej rodiny než vďaka príchodu nečakaného hosťa večera skončí. Medzitým Caroline, zdrvená žiaľom, nie je schopná zabrániť blížiacej sa tragédii. Zach Roerig tiež účinkuje.RODINNÁ VEČEŘE - Šerifka Forbesová předá Alarickovi a Eleně pár zneklidňujících informací o zbrani, použité v nedávné vraždě. Ve stupňujícím se snaze bratrů Salvatorů zabít Klause, se Stefan obrátí na Bonnie a Abby, zatímco Damon se snaží získat starého známého, aby mu pomohl ve vytvoření jeho komplikovaného plánu. Klaus ve svém vlastním plánu uspořádá zvláštní večeři, kde odhalí další příběh z kruté minulosti své rodiny než díky příchodu nečekaného hosta večeře skončí. Mezitím Caroline, zdrcená žalem, není schopna zabránit blížící se tragédii. Zach Roerig také účinkuje.

3x12 The Ties That Bind - Synopsis

18. april 2012 at 16:18 | Dainn
HVIEZDNY HOSŤ PERSIA WHITE AKO MATKA BONNIE - Bonnie verí, že jej opakujúce sa sny o Klausových rakvách jej povedia, ako Klausa zabiť. Sny tiež Bonnie privedú k jej matke, Abby, ktorú Bonnie nevidela 15 rokov. Na Abbyině vzdialené farme Bonnie a Elena stretnú Jamieho, mladého muža, ktorého si Abby pred rokmi vzala. Bonniin náhly príchod zastihne Abby nepripravenú, ale rovnako sa snaží ako môže vysvetliť svoju minulosť. Tyler sa obráti na neočakávaného spojenca, aby znovu získal svoju slobodnú vôľu. Damon je fascinovaný Alarickovou novou priateľkou, doktorkou Fellovou, a Klaus pokračuje vo svojom ťažkom vyjednávaní so Stefanom, ktorý má kontrolu nad rakvami obsahujúce tela Klausove rodiny.HVĚZDNÝ HOST PERSIA WHITE JAKO BONNIINA MATKA - Bonnie věří, že její opakující se sny o Klausových rakvích jí řeknou, jak Klause zabít. Sny také Bonnie přivedou k její matce, Abby, kterou Bonnie neviděla 15 let. Na Abbyině vzdálené farmě Bonnie a Elena potkají Jamieho, mladého muže, kterého si Abby před lety vzala. Bonniin náhlý příchod zastihne Abby nepřipravenou, ale stejně se snaží jak může vysvětlit svou minulost. Tyler se obrátí na neočekávaného spojence, aby znovu získal svou svobodnou vůli. Damon je fascinovaný Alarickovou novou přítelkyní, doktorkou Fellovou, a Klaus pokračuje ve svém těžkém vyjednávání se Stefanem, který má kontrolu nad rakvemi obsahující těla Klausovy rodiny.

3x11 Our Town - Synopsis

18. april 2012 at 16:15 | Dainn
NARODENINY A LÚČENIE - Hoci Caroline nemá náladu na slávenie svojich 18. narodenín, Elena, Bonnie a Matt ju prekvapia malou párty s neobvyklým miestom konania. Damon a Stefan sa nezhodnú na najlepšom spôsobe, ako zvládnuť Klausa a ľahkomyseľný Stefan sa rozhodne vyskúšať svoju teóriu tým, že doženie veci do nebezpečných extrémov. Bonnie je znepokojená, keď jej Elena vykladá o Jeremyho nových plánoch. Na stretnutí zakladateľov Alaric znovu narazí na Doktorku Fellovú, ktorá je uprostred hádky so svojím expriateľa, lekárom. Tyler nesúhlasí s Klausovým posledným požiadavkou a je prekvapený, keď sa zdá, že Klaus akceptuje jeho rozhodnutie.NAROZENINY A LOUČENÍ - Přestože Caroline nemá náladu na slavení svých 18. narozenin, Elena, Bonnie a Matt ji překvapí malou párty s neobvyklým místem konání. Damon a Stefan se neshodnou na nejlepším způsobu, jak zvládnout Klause a lehkomyslný Stefan se rozhodne vyzkoušet svou teorii tím, že dožene věci do nebezpečných extrémů. Bonnie je znepokojená, když jí Elena vykládá o Jeremyho nových plánech. Na setkání zakladatelů Alaric znovu narazí na Doktorku Fellovou, která je uprostřed hádky se svým expřítelem, lékařem. Tyler nesouhlasí s Klausovým posledním požadavkem a je překvapen, když se zdá, že Klaus akceptuje jeho rozhodnutí.

3x10 The New Deal - Synopsis

18. april 2012 at 16:13 | Dainn
DÔVOD CÍTIŤ SA VINNÝ - Stefan schoval rakvy, v ktorých boli tela Klausove rodiny, a Klaus sa uchýli k násiliu, aby presvedčil Damona a Elenu, že nikto nebude v bezpečí, kým nenájde Stefana a nedostane svoju rodinu späť. Tyler pokračuje vo využívaní svojich nových schopností hybrida, ale tiež musí čeliť znepokojujúcim dôsledkom svojho konania. Po strašnom incidentu, stále viac rastie Eleninu a Alarickovo presvedčenie o Jeremyho postoji a, nakoniec, jeho bezpečie. Alaric stretne krásnu Dr Fell, ktorú zaujme jeho úžasná schopnosť hojiť sa. Zatiaľ čo sa snaží dohodnúť s Klausom, Elena mu odovzdá novinky, ktoré ho šokujú.DŮVOD CÍTIT SE VINEN - Stefan schoval rakve, ve kterých byly těla Klausovy rodiny, a Klaus se uchýlí k násilí, aby přesvědčil Damona a Elenu, že nikdo nebude v bezpečí, dokud nenajde Stefana a nedostane svou rodinu zpět. Tyler pokračuje ve využívání svých nových schopností hybrida, ale také musí čelit znepokojivým následkům svého jednání. Po strašném incidentu, stále více roste Elenino a Alarickovo přesvědčení o Jeremyho postoji a, nakonec, jeho bezpečí. Alaric potká krásnou Dr. Fell, kterou zaujme jeho úžasná schopnost hojit se. Zatímco se snaží dohodnout s Klausem, Elena mu předá novinky, které ho šokují.

3x09 Homecoming - Synopsis

18. april 2012 at 16:10 | Dainn
VYSTUPUJE ROCKOVÁ KAPELA MY MORNING JACKET - Večer "Tance Návratu" sa Rebekah zverí Elene s tým, prečo je pre ňu tento večer tak dôležitý, a necháva Elenu s protichodnými pocitmi. Caroline a Matt sú obaja šokovaní Tylerovým správaním počas celého večera. Noc naberie neskutočný obrat, keď Klaus uskutoční svoj ​​posledný plán. Damon, odhodlaný prekabátiť Klausa, vstúpi So nebezpečného partnerstvo, ktoré vedie k desivému obratu udalostí.VYSTUPUJE ROCKOVÁ KAPELA MY MORNING JACKET - Večer "Tance Návratu" se Rebekah svěří Eleně s tím, proč je pro ni tento večer tak důležitý, a nechává Elenu s protichůdnými pocity. Caroline a Matt jsou oba šokováni Tylerovým chováním během celého večera. Noc nabere neskutečný obrat, když Klaus uskuteční svůj poslední plán. Damon, odhodlán přechytračit Klause, vstoupí so nebezpečného partnerství, které vede k děsivému obratu událostí.

3x08 Ordinary People - Synopsis

18. april 2012 at 16:09 | Dainn
POVODNA RODINA - Alaric sa s pomocou Eleny a Bonnie snaží rozlúštiť význam svojho nedávneho objavu. Elena a Rebekah sa zaviazali k dievčenskú vojne, kým Rebekah konečne neodhalí niektoré pradávne tajomstvo svojej rodiny a krutú minulosť, ktorú zdieľa s Klausom a Elijahom. Damon sa znovu unáhlene skúša dostať k Stefanovi a obaja sú prekvapení nepravdepodobným spojencom.PŮVODNÍ RODINA - Alaric se s pomocí Eleny a Bonnie snaží rozluštit význam svého nedávného objevu. Elena a Rebekah se zavázali k holčičí válce, dokud Rebekah konečně neodhalí některé pradávné tajemství své rodiny a krutou minulost, kterou sdílí s Klausem a Elijahem. Damon se znovu unáhleně zkouší dostat k Stefanovi a oba jsou překvapeni nepravděpodobným spojencem.
 
 

Advertisement